Materials pedagògicsDolçaina

Nom Descripció Accions
FITXES DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ 1 EEEE Xavi Richart 2018 Principis en els que es basa la PD de l'especialitat de dolçaina en el Conservatori "José Itrubi de València" 1. Considerar la música com un fet artístic i social. 2. Considerar la pràctica musical com una oportunitat per conèixer i identificar les nostres emocions i habilitats, i saber gestionar-les per gaudir de la interpretació com a solista i en conjunt. 3. Considerar la música tradicional com a eix vertebrador de tota la PD. 4. Educar en la tolerància i la curiositat cap a qualsevol tipus de música. 5. Distingir clarament els llenguatges propis de la música culta i els de la música tradicional. 6. Presentar tot el repertori propi de la dolçaina amb unitats didàctiques construïdes en base a la seva funcionalitat i peculiaritats rítmiques. 7. Fer conscient a l’alumne/a que existeix una música tradicional valenciana diferenciada a la d’altres cultures i societats, i que aquest fenomen és molt positiu per unir i identificar als col•lectius de persones. Descarregar
FITXES DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ 2 EEEE Xavi Richart 2018 Principis en els que es basa la PD de l'especialitat de dolçaina en el Conservatori "José Itrubi de València" 1. Considerar la música com un fet artístic i social. 2. Considerar la pràctica musical com una oportunitat per conèixer i identificar les nostres emocions i habilitats, i saber gestionar-les per gaudir de la interpretació com a solista i en conjunt. 3. Considerar la música tradicional com a eix vertebrador de tota la PD. 4. Educar en la tolerància i la curiositat cap a qualsevol tipus de música. 5. Distingir clarament els llenguatges propis de la música culta i els de la música tradicional. 6. Presentar tot el repertori propi de la dolçaina amb unitats didàctiques construïdes en base a la seva funcionalitat i peculiaritats rítmiques. 7. Fer conscient a l’alumne/a que existeix una música tradicional valenciana diferenciada a la d’altres cultures i societats, i que aquest fenomen és molt positiu per unir i identificar als col•lectius de persones. Descarregar
FITXES DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ 3 EEEE Xavi Richart 2018 Principis en els que es basa la PD de l'especialitat de dolçaina en el Conservatori "José Itrubi de València" 1. Considerar la música com un fet artístic i social. 2. Considerar la pràctica musical com una oportunitat per conèixer i identificar les nostres emocions i habilitats, i saber gestionar-les per gaudir de la interpretació com a solista i en conjunt. 3. Considerar la música tradicional com a eix vertebrador de tota la PD. 4. Educar en la tolerància i la curiositat cap a qualsevol tipus de música. 5. Distingir clarament els llenguatges propis de la música culta i els de la música tradicional. 6. Presentar tot el repertori propi de la dolçaina amb unitats didàctiques construïdes en base a la seva funcionalitat i peculiaritats rítmiques. 7. Fer conscient a l’alumne/a que existeix una música tradicional valenciana diferenciada a la d’altres cultures i societats, i que aquest fenomen és molt positiu per unir i identificar als col•lectius de persones. Descarregar
FITXES DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ 4 EEEE Xavi Richart 2018 Principis en els que es basa la PD de l'especialitat de dolçaina en el Conservatori "José Itrubi de València" 1. Considerar la música com un fet artístic i social. 2. Considerar la pràctica musical com una oportunitat per conèixer i identificar les nostres emocions i habilitats, i saber gestionar-les per gaudir de la interpretació com a solista i en conjunt. 3. Considerar la música tradicional com a eix vertebrador de tota la PD. 4. Educar en la tolerància i la curiositat cap a qualsevol tipus de música. 5. Distingir clarament els llenguatges propis de la música culta i els de la música tradicional. 6. Presentar tot el repertori propi de la dolçaina amb unitats didàctiques construïdes en base a la seva funcionalitat i peculiaritats rítmiques. 7. Fer conscient a l’alumne/a que existeix una música tradicional valenciana diferenciada a la d’altres cultures i societats, i que aquest fenomen és molt positiu per unir i identificar als col•lectius de persones. Descarregar
FITXES DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ 1 EEPP Xavi Richart 2018 Principis en els que es basa la PD de l'especialitat de dolçaina en el Conservatori "José Itrubi de València" 1. Considerar la música com un fet artístic i social. 2. Considerar la pràctica musical com una oportunitat per conèixer i identificar les nostres emocions i habilitats, i saber gestionar-les per gaudir de la interpretació com a solista i en conjunt. 3. Considerar la música tradicional com a eix vertebrador de tota la PD. 4. Educar en la tolerància i la curiositat cap a qualsevol tipus de música. 5. Distingir clarament els llenguatges propis de la música culta i els de la música tradicional. 6. Presentar tot el repertori propi de la dolçaina amb unitats didàctiques construïdes en base a la seva funcionalitat i peculiaritats rítmiques. 7. Fer conscient a l’alumne/a que existeix una música tradicional valenciana diferenciada a la d’altres cultures i societats, i que aquest fenomen és molt positiu per unir i identificar als col•lectius de persones. Descarregar
FITXES DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ 2 EEPP Xavi Richart 2018 Principis en els que es basa la PD de l'especialitat de dolçaina en el Conservatori "José Itrubi de València" 1. Considerar la música com un fet artístic i social. 2. Considerar la pràctica musical com una oportunitat per conèixer i identificar les nostres emocions i habilitats, i saber gestionar-les per gaudir de la interpretació com a solista i en conjunt. 3. Considerar la música tradicional com a eix vertebrador de tota la PD. 4. Educar en la tolerància i la curiositat cap a qualsevol tipus de música. 5. Distingir clarament els llenguatges propis de la música culta i els de la música tradicional. 6. Presentar tot el repertori propi de la dolçaina amb unitats didàctiques construïdes en base a la seva funcionalitat i peculiaritats rítmiques. 7. Fer conscient a l’alumne/a que existeix una música tradicional valenciana diferenciada a la d’altres cultures i societats, i que aquest fenomen és molt positiu per unir i identificar als col•lectius de persones. Descarregar
FITXES DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ 3 EEPP Xavi Richart 2018 Principis en els que es basa la PD de l'especialitat de dolçaina en el Conservatori "José Itrubi de València" 1. Considerar la música com un fet artístic i social. 2. Considerar la pràctica musical com una oportunitat per conèixer i identificar les nostres emocions i habilitats, i saber gestionar-les per gaudir de la interpretació com a solista i en conjunt. 3. Considerar la música tradicional com a eix vertebrador de tota la PD. 4. Educar en la tolerància i la curiositat cap a qualsevol tipus de música. 5. Distingir clarament els llenguatges propis de la música culta i els de la música tradicional. 6. Presentar tot el repertori propi de la dolçaina amb unitats didàctiques construïdes en base a la seva funcionalitat i peculiaritats rítmiques. 7. Fer conscient a l’alumne/a que existeix una música tradicional valenciana diferenciada a la d’altres cultures i societats, i que aquest fenomen és molt positiu per unir i identificar als col•lectius de persones. Descarregar
FITXES DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ 4 EEPP Xavi Richart 2018 Principis en els que es basa la PD de l'especialitat de dolçaina en el Conservatori "José Itrubi de València" 1. Considerar la música com un fet artístic i social. 2. Considerar la pràctica musical com una oportunitat per conèixer i identificar les nostres emocions i habilitats, i saber gestionar-les per gaudir de la interpretació com a solista i en conjunt. 3. Considerar la música tradicional com a eix vertebrador de tota la PD. 4. Educar en la tolerància i la curiositat cap a qualsevol tipus de música. 5. Distingir clarament els llenguatges propis de la música culta i els de la música tradicional. 6. Presentar tot el repertori propi de la dolçaina amb unitats didàctiques construïdes en base a la seva funcionalitat i peculiaritats rítmiques. 7. Fer conscient a l’alumne/a que existeix una música tradicional valenciana diferenciada a la d’altres cultures i societats, i que aquest fenomen és molt positiu per unir i identificar als col•lectius de persones. Descarregar
FITXES DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ 5 EEPP Xavi Richart 2018 Principis en els que es basa la PD de l'especialitat de dolçaina en el Conservatori "José Itrubi de València" 1. Considerar la música com un fet artístic i social. 2. Considerar la pràctica musical com una oportunitat per conèixer i identificar les nostres emocions i habilitats, i saber gestionar-les per gaudir de la interpretació com a solista i en conjunt. 3. Considerar la música tradicional com a eix vertebrador de tota la PD. 4. Educar en la tolerància i la curiositat cap a qualsevol tipus de música. 5. Distingir clarament els llenguatges propis de la música culta i els de la música tradicional. 6. Presentar tot el repertori propi de la dolçaina amb unitats didàctiques construïdes en base a la seva funcionalitat i peculiaritats rítmiques. 7. Fer conscient a l’alumne/a que existeix una música tradicional valenciana diferenciada a la d’altres cultures i societats, i que aquest fenomen és molt positiu per unir i identificar als col•lectius de persones. Descarregar
FITXES DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ 6 EEPP Xavi Richart 2018 Principis en els que es basa la PD de l'especialitat de dolçaina en el Conservatori "José Itrubi de València" 1. Considerar la música com un fet artístic i social. 2. Considerar la pràctica musical com una oportunitat per conèixer i identificar les nostres emocions i habilitats, i saber gestionar-les per gaudir de la interpretació com a solista i en conjunt. 3. Considerar la música tradicional com a eix vertebrador de tota la PD. 4. Educar en la tolerància i la curiositat cap a qualsevol tipus de música. 5. Distingir clarament els llenguatges propis de la música culta i els de la música tradicional. 6. Presentar tot el repertori propi de la dolçaina amb unitats didàctiques construïdes en base a la seva funcionalitat i peculiaritats rítmiques. 7. Fer conscient a l’alumne/a que existeix una música tradicional valenciana diferenciada a la d’altres cultures i societats, i que aquest fenomen és molt positiu per unir i identificar als col•lectius de persones. Descarregar
Programacio conjunt cambra 2018 Xavi Richart Relació de tocates i exercicis per cursos Descarregar
Proves accés dolçaina 2018 Descripció de les proves d'accés a tots els cursos de l'assignatura de dolçaina. Criteris d'avaluació i obres orientatives. Descarregar

No hi ha material pedagògic de tabalet.